недеља, 02. септембар 2018.

ANAGRAMIRANJE


TEMA 3 - AURELIJAN, DECIJE TRAJAN, GRACIJAN, KVANTIL, MAKSIMIJAN, PROB, HERENIJE ETRUSKUS, HOSTILIJAN 
Izaberite 3 rimska cara iz gornjeg popisa, koja su rođena u ili blizini Sirmijuma, i od slova njihovih imena napravite anagram.

TAJNI KLAN VELIKANA SIRMIJUMA (Aurelijan, Kvantil, Maksimijan) - Darko Marković
SREM IM BIO NAJ-KRUNA...AJ, PALI (Maksimijan, Prob, Aurelijan) - Jovan Vuković
JESU LI NAM BROJNI "KAPA" RIMA?! (Aurelijan, Maksimijan, Prob) - Aleksandar Janković
IJAJ! NAJHIR-DECENIJE TUKU SREMSKE MANASTIRE (Decije Trajan, Maksimijan, Herenije Etruskus) - Rade Matić
PRITAJEN JECAJ!-GROBNICA-DAR!? (Decije Trajan, Gracijan, Prob) - Vladimir Šarić
A JAK LATIN VELIKAN NA SIRMIJUM (Aurelijan, Kvantil, Maksimijan) - Milosav Marjanović
NIJE NAMA AGA RIMSKI CAR JULIJAN (Gracijan, Aurelijan, Maksimijan) - Sreten Perić
A NIJE LI CAR BROJNA GRUPA? (Aurelijan, Gracijan, Prob) - Sofija Necin
PLANIRANA JE KOB SIRMIJUMA (Aurelijan, Maksimijan, Prob) - Gordana Jovanović Šarić
UH, SIRMIJUM KRIJE TANANIJE CARSKE SNAGE (Maksimijan, Gracijan, Herenije Etruskus) - Zoran Radisavljević

Нема коментара: