субота, 30. мај 2020.

ANAGRAMNI KONKURS


"Enigmatski savez Srbije" povodom ovogodišnjih jubilarnih 20. SES, raspisuje anagramni konkurs na zadanu temu. Sastavite čist anagram od sledećih slova: 
DVADESETI SUSRETI ENIGMATA SRBIJE.

Krajnji rok za slanje anagrama je 01. avgust. Radovi se šalju elektronski na mejl: enigmatskisavezsrbije@gmail.com
Svaki učesnik može poslati 2 (dva) takmičarska rada. Stručni žiri će odabrati 3 najbolja rada, koja će biti nagrađena knjigama na SES u Nišu."Enigmatski savez Srbije" povodom ovogodišnjeg jubileja i proslave 35 godina od osnivanja, raspisuje anagramni konkurs na zadanu temu. Sastavite čist anagram od sledećih slova: 
TRIDESETPET GODINA ENIGMATSKOG SAVEZA SRBIJE.

Krajnji rok za slanje anagrama je 01. avgust. Radovi se šalju elektronski na mejl: enigmatskisavezsrbije@gmail.com.
Svaki učesnik može poslati 2 (dva) takmičarska rada. Stručni žiri će odabrati 3 najbolja rada, koja će biti nagrađena knjigama na SES u Nišu.

JUBILEJ BORSKOG KLUBA


У Бoру je у прoстoриjaмa Нaрoднe библиoтeкe oдржaнa Oснивaчкa скупштинa eнигмaтскoг клубa “Бoр” кojу збoг oдржaвaњa jубилeja – 40 гoдинa пoстojaњa и рaдa, дoдaje уз дoсaдaшњи нaзив и УДРУЖEЊE кaкo би мoгao дa кoнкуришe зa дoдeлу нoвчaних срeдстaвa. Oснивaчкa скупштинa Енигмaтскoг клубa “Бoр” oдржaнa je дaнa 31.01.2020. нa кojoj je Oснивaчки oдбoр у сaстaву: Крстa Ивaнoв, Рaдoмир Maтић, Зoрaн Mилoшeвић (нaпoмeнa: З.Mилoшeвић je свoj глaс дao тeлeфoнским пoзивoм – живи у Ћуприjи), Вeснa Joвaнoвић, Maринa Рaичeвић и Mилeн Mиливojeвић, дoнeo одлуку o избoру Рaдoмирa Maтићa зa прeдсeдникa Eнигматског клуба”Бoр”, a зa сeкрeтaрa je изaбрaн Крстa Ивaнoв. 

Нa Оснивaчкoj скупштини je дoнeт оснивaчки aкт кao и нoви Стaтут. Eнигматски клуб “Бoр” je рeгистрoвaн кoд AПР-a сa дaтумoм дoнoшeњa Стaтута 31.01.2020. сa сeдиштeм и aдрeсoм, Њeгoшeвa 43, Бoр. 

Кoнкуришући зa нoвчaнa срeдствa збoг oдржaвaњa jубилeja, дoбили смo oд лoкaлнe сaмoупрaвe и oбeћaњeдa ћe Eнигматски клуб “Бoр” дoбити свoje прoстoриje у кojимa ћeмo мoћи дa сe oкупљaмo, дa пo пoтрeби oдржaвaмo сaстaнкe, oргaнизуjeмo тaкмичeња, дa oфoрмимo нaшу “Eнигмaтску библиoтeку” и дa пo пoтрeби oдржaвaмo eнигмaтскe рaдиoницe. 

Циљeви Eнигматског клуба “Бoр” су дeлoвaњe у дeлaтнoстимa oд oпштeг знaчaja, кao и oргaнизoвaњe и oкупљaњe грaђaнa тј. љубитеља eнигмaтикe, дa нeгуje и рaзвиja књижeвнo ствaрaлaштвo и културу. Нaш глaвни мoтo je: “Сaчувajмo и нeгуjмo српски књижeвни jeзик”. 

Председник ЕК "Бор"
Радомир Матић

PRIJAVE ZA 20. SES


Пријаве учесника за 20. "Сусрете енигмата Србије", који ће се одржати у Нишу, у периоду од 14. до 16. августа 2020. могу се извршити најкасније до 10. јула 2020. код Крсте Иванова на телефон 063 7270 488, или на мејл адресу: kivanov@mts.rs. 

Ускоро ће бити објављен и оквирни програм СЕС-а, са појединостима. Цена једног пансиона је 2.000,00 динара.

уторак, 26. мај 2020.

PREMETALJKA (890)

Igra sudbine
`VATALE PENIS?
ALO, KURAC!

40 GODINA EK "BOR"


Пре тачно четрдесет година (26.05.1980) основан је Енигматски клуб "БОР". Период од четири деценије постојања и рада јесте за поштовање и дивљење. На ову чињеницу може бити поносан Енигматски клуб "Бор". Председништво ЕК „Бор“ поводом овог јубилеја, донело је одлуку о награђивању ЕСС, енигматских клубова, заслужних чланова и установа у виду повеље, плакета и захвалница за успешну сарадњу. 

Енигматском савезу Србије додељена је ПОВЕЉА за дугогодишњу сарадњу.

DOPIS PREDSEDNIŠTVO


понедељак, 25. мај 2020.

NASTAVAK SARADNJE


Upravo sam primio mejl iz "Blica" kojim nas obaveštavaju da je urednik odlučio da se saradnja sa ESS nastavi i tokom juna, što znači da pripremamo najmanje još 4 dodatka.
Što se tiče dnevne skandinavke kolegijum će uskoro razmatrati našu ponudu.

Radove možete slati mejlom: enigmatskisavezsrbije@gmail.com

недеља, 24. мај 2020.

NAPAD JE NAJBOLJA ODBRANA


Mile Janković nastavlja sa širenjem neistina na takozvanom blogu ESS koji je uzurpirao za svoje potrebe. Kao što sam naveo na ovom blogu "Blic" je sklopio ugovor sa ESS o izradi enigmatskog dodatka za 4 broja. Zadovoljni saradnjom naručili su još 4 dodatka i najavili obnavljanje Aneksa ugovora za pripremu dnevne skandinavke, što njemu naravno ne odgovara. Kao što znate ovu "tezgu" nam je preuzela njegova firma smanjenjem iznosa honorara. Pozvao sam sve kolege da šalju radove za ovaj dodatak, a to što se pozivu odazvalo nekoliko članova "Natoševića" zaista nije moj problem. Pripremu radimo Zoran Milunović i ja i tu ne vidim ništa sporno.

Što se tiče najave njegove opservacije o "skandaloznom završnom računu ESS" to čekamo pa ćemo komentarisati. Mislim da bi bilo bolje da se pozabavimo provizijom od 55.000 dinara od saradnje sa ST, koju je prošle godine uskratio ESS. Ovu tezgu je takođe "oteo" od saveza, tj. nagovorio tadašnjeg predsednika da je ipak bolje da se zbog naplate honorara ugovor sklopi sa njegovom firmom. Na kraju krajeva ne razumem čemu njega više zanima rad ESS kada nije ni član. Ipak je napad najbolja odbrana.

петак, 22. мај 2020.

LOGO 20. SES


Jednoglasnom odlukom članova Predsedništva ESS (Banović, Perić, Dodevski, Radisavljević, Janković i Dimović), ovaj predlog Zorana Milunovića izabran je za logo 20. Susreta enigmata Srbije u Nišu.

Danas sam u telefonskom razgovoru sa Marjanom Radakovićem dobio potvrdu da, što se tiče smeštaja u Studentskom centru, SES mogu biti održani u najavljenom terminu. Više detalja o svemu narednih dana na sajtu ESS i ovom blogu.

Predsednik ESS
Željko Dimović