субота, 24. септембар 2016.

SITNO JE BITNO (40)

Ако успеш крупна 
слова НАТРЕСАТИ
преметнута добро 
планину ће дати. 

Момир Пауновић