уторак, 07. новембар 2017.

TALJIGE


Taljige - paorski drveni Porše, duge oko 11 šuva (3,2 metra), s lotrama sa strane visokim oko 60 cm, bile su teške oko 450 kg, a mogle su da ponesu teret od preko jedne tone. Nisi u bačkom paorluku mogao biti pravi domaćin bez taljiga i barem dva dobra konja koja ih vuku. 
Čitava brda kukuruzovine ili sena mogla su da stanu u njih, pa dok deda na prednjem sicu kočijaši i, kao u pesmi, tera u galop riđu i zelenka, ti ušuškan u šaragama samo uživaš u dizanju prašine letnjim putem ili seoskim sokakom. A već kada izađeš na kaldrmu, pa zatandrču drveni točkovi po njoj, sav važan praviš buku poput uzletanja Boinga 747. 
Pa kada se u svatovima okupi po dvadesetak-trideset taljiga, sa sve barjacima, gajdašima ili tamburašima, te se krene niz sokake, do crkve, pola sela ili varoši izađe da gleda...

Milan Stepanović
(preuzeto sa fb profila)

1 коментар: